ชุดปลูกกัญชา

ชุดปรับค่า pH ในน้ำและผสมปุ๋ยปลูกกัญชาอัตโนมัติ

 

INTERMEDIATE SET : เซ็ตนักปลูกตัวยง

พิเศษ 47,650 บาท (ปกติ 59,090 -)

สำหรับระบบขนาดใหญ่ บ่อผสมปุ๋ยขนาดใหญ่

รายการสินค้าในชุด

1.เครื่องควบคุมค่า PH รุ่น MIK-PH1800-220v-2 :  1 เครื่อง >> รายละเอียดสินค้า

2.เครื่องผสมปุ๋ย AB รุ่น EC-510-220v-2 : 1 เครื่อง >> รายละเอียดสินค้า

3. Metering pump รุ่น DMS200 : 4 เครื่อง >> รายละเอียดสินค้า

4. เครื่องควบคุมความชื้น/อุณหภูมิ 2MH-1213 : 1 เครื่อง >> รายละเอียดสินค้า

แถมฟรี :  เครื่องตั้งเวลาเปิด-ปิด รุ่น TM919A : 1 เครื่อง >> รายละเอียดสินค้า

 

 

ADVANCE Set : เซ็ตผู้เชี่ยวชาญการปลูก

พิเศษ 64,200 บาท (ปกติ 78,200 บาท)

สำหรับโรงเรือนขนาดใหญ่ บ่อผสมขนาดใหญ่ 

เก็บค่าข้อมูลของระบบและสั่งทำงานได้อัตโนมัติ 


รายการสินค้าในชุด

1.เครื่องควบคุมค่า PH รุ่น MIK-PH1800-220v-2 : 1 เครื่อง >> รายละเอียด

2.เครื่องผสมปุ๋ย AB รุ่น EC-510-220v-2 : 1 เครื่อง >> รายละเอียด

3.Seko Metering pump รุ่น DMS200 : 4 เครื่อง  >> รายละเอียด

4. ระบบตรวจเช็คสภาพอากาศ รุ่น Zolf-Weather-S1 : 1 เครื่อง  >> รายละเอียด

  

ELEMENTARY Set : เซ็ตมือใหม่เริ่มขยาย

พิเศษ 28,250 บาท (ปกติ 34,790 -)

สำหรับมือใหม่ โรงเรือนขนาดเล็ก-กลาง

รายการสินค้าในชุด

1. เครื่องควบคุมค่า PH รุ่น MIK-PH1800-2 : 1 เครื่อง  >> รายละเอียดสินค้า

2. เครื่องผสมปุ๋ย AB รุ่น EC-510-2 : 1 เครื่อง >> รายละเอียดสินค้า

3. เครื่องควบคุมความชื้น/อุณหภูมิ 2MH-1213 : 1 เครื่อง  >> รายละเอียดสินค้า

แถมฟรี  เครื่องตั้งเวลาเปิด-ปิด รุ่น TM919A : 1 เครื่อง >> รายละเอียดสินค้า

 

 

FARMER'S Assistant set : เซ็ตผู้ช่วยนักปลูก

พิเศษ 5,050 บาท (ปกติ 6,380 บาท) 

สำหรับตั้งเวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์ และควบคุมความชื้น อุณหภูมิในโรงเรือน

 

รายการสินค้าในชุด

1. เครื่องควบคุมความชื้น/อุณหภูมิ 2MH-1213 : 1 เครื่อง >> รายละเอียดสินค้า

2. เครื่องตั้งเวลาเปิด ปิด รุ่น TM919-A4 ระบบ 4 โซน: 1 เครื่อง >> รายละเอียดสินค้า

 

 

Beginner Set : เซ็ตมือใหม่หัดปลูก 

พิเศษ 3,540 บาท (ปกติ 4,380 บาท)

ควบคุมความชื้นอุณหภูมิในโรงเรือน พร้อมเครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ

รายการสินค้าในชุด

1. เครื่องควบคุมความชื้น/อุณหภูมิ 2MH-1213 : 1 เครื่อง >> รายละเอียดสินค้า

2. เครื่องตั้งเวลาเปิด ปิด รุ่น TM919A: 1 เครื่อง >> รายละเอียดสินค้า

Visitors: 51,034