การรับประกันสินค้า


การรับประกันสินค้า

1. ระยะเวลารับประกันสินค้าจะแสดงที่หน้ารายละเอียดของสินค้านั้นๆ บริษัทจะออกเอกสารใบรับประกันสินค้าแนบไปพร้อมกับสินค้าที่จัดส่งหรือที่มีการซื้อขายทุกครั้ง กรณีลูกค้าไม่ได้รับใบรับประกันสินค้าหลังจากได้รับสินค้า ให้ดำเนินการติดต่อบริษัทเพื่อขอใบรับประกันสินค้าทันที

2. เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าสินค้า แบ่งตามกรณีได้ ดังนี้

2.1 กรณีสินค้าเสียหายภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า : การเสียหายเนื่องจากการขนส่ง สินค้าไม่สามารถใช้งานได้หรือเสียหายเนื่องจากการใช้งานภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้า ลูกค้าสามารถทำเรื่องเคลมได้ทันที ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ลูกค้าและเคลมค่าขนส่งในการส่งสินค้าคืนกลับมายังบริษัท

*หมายเหตุ การเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ลูกค้า ขึ้นอยู่อาการเสียและการใช้งานสินค้านั้นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า กรณีลูกค้านำไปใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไขสินค้าด้วยตัวเอง

2.2 กรณีสินค้าเสียหายหลังได้รับสินค้า 7 วัน ภายในระยะเวลารับประกัน : การเสียหายเนื่องจากการใช้งานสินค้า สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ไม่ปกติ ลูกค้าสามารถทำเรื่องเคลมกับทางบริษัทได้ ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ตามอาการที่เสียโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากสินค้าเสียหายรุนแรงและไม่สามารถทำการซ่อมได้ ทางร้านจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่หรือทำการคืนค่าสินค้าให้ลูกค้า ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างลูกค้าและบริษัท

เงื่อนไขการคืนค่าสินค้าให้กับลูกค้า
สินค้ามีระยะเวลารับประกันคงเหลือเกินกว่า 80% ของระยะเวลารับประกัน บริษัทคืนค่าสินค้าเต็มจำนวน 100%
สินค้ามีระยะเวลารับประกันคงเหลือน้อยว่า 80% แต่มากกว่า 50% ของระยะเวลารับประกัน บริษัทคืนค่าสินค้า 80% ของราคาสินค้า
สินค้ามีระยะเวลารับประกันคงเหลือน้อยกว่า 50% แต่มากกว่า 20% ของระยะเวลารับประกัน บริษัทคืนค่าสินค้าเต็มจำนวน 60%
สินค้ามีระยะเวลารับประกันคงเหลือน้อยกว่า 20% บริษัทคืนค่าสินค้าเต็มจำนวน 40%

2.3 กรณีสินค้าหมดระยะเวลารับประกัน : ลูกค้างานสามารถส่งเคลมได้ โดยทางบริษัทจะทำการตรวจเช็คและประเมินอาการเสียของสินค้า พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้า บริษัทจะทำการซ่อมหลังจากได้รับการยืนยันจากทางลูกค้าแล้วเท่านั้น

3. บริษัทจะรับเคลมสินค้าในกรณีที่สินค้าเสียหาย หรือมีการทำงานผิดปกติ ทั้งนี้ทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากรณีที่ลูกค้านำสินค้าไปใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงหรือแก้ไขด้วยตัวเอง ยกเว้นมีการสอบถามและพูดคุยกับทางบริษัทแล้วเท่านั้น

4. การส่งเคลมสินค้า ลูกค้าต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบรับประกันสินค้าของทางร้าน นำมาแสดงกับทางเราทุกครั้ง เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ในการแจ้งปัญหาขอเคลม/เปลี่ยนหรือซ่อม ขอสงวนสิทธิในการซ่อมหากลูกค้าไม่สามารถแสดงหลักฐานการสั่งซื้อหรือข้อมูลของลูกค้าให้กับทางร้านได้

ที่อยู่ในการส่งเคลม :
บริษัท ซอล์ฟเทค อินโนเวชั่น จำกัด (ฝ่ายเคลมสินค้า)
เลขที่ 420/93 โครงการพีวายบิลดิ้ง ถ.บางขุนเทียนชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร. 092-664-9942, 082-292-8923

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 117,078