ผลงานของเรา


คณะพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขนศึกษางานและพูดคุยเกี่ยวกับระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์


 

 

การติดตั้งเครื่อง EC ขนาด 3 หัวจ่าย ระบบปลูกพืชแบบน้ำวน


 

 

ติดตั้งระบบปลูกพืชอัจฉริยะ Zolfcanna กับโรงเรือน บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ท แนะนำระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมการปลูกพืชแบบปิด


 

พัฒนาเครื่องกั้นเด็กตกเตียง พร้อมระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า


 

ติดตั้งเครื่องจ่ายปุ๋ย AB


 

การติดตั้งเครื่องอ่านและปรับค่า pH สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน


 

เครื่องปรับ pH อัตโนมัติบริษัทกระทุ่มแบน บอยเลอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด


 

การสาธิตเครื่อง EC และ pH บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ท แนะนำระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมการปลูกพืชแบบปิด


 

เครื่องปรับค่า pH ในน้ำสำหรับงานทางการเกษตร


 

การติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้น อุณหภูมิภายในบ้านรังนก


 

บริษัท ออสเตรียโนวา (ประเทศไทย) จำกัด


 

การติดตั้งเครื่องอุณหภูมิความชื้น


 

Visitors: 302,254