เกี่ยวกับเรา

 

เกี่ยวกับเรา 

บริษัทซอล์ฟเทค อินโนเวชั่น จำกัด 

               บริษัท ซอล์ฟเทค อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2018 โดยเริ่มต้นในปี 2017 จากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคโทรนิค  บริษัทได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด  ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานสมัยใหม่ ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และได้ถูกนำมาผสมผสานกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการดำรงชีวิต เพิ่มความสะดวกสบายในทุกเพศทุกวัย  ระบบและอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยให้กระบวนการผลิตขององค์กรมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและองค์กรต่างๆ

 

             ในปี 2019 บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง  โดยสร้างแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง  ที่ประกอบไปด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ  ในการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร  ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการวัดค่าน้ำในโรงงาน  ระบบผสมปุ๋ยน้ำสำหรับการปลูกผัก Hydroponics ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในฟาร์ม โรงเรือนทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่  บริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกวัตถุที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  มีกระบวนการทดสอบการทำงานของสินค้าหลังการผลิตทุกครั้ง  รวมทั้งมีทีมงานให้คำแนะนำก่อนการสั่งซื้อสินค้าและให้คำปรึกษาในการใช้งานหลังการขายในทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าและบริการของเรามั่นใจได้ว่าจะสามารถนำสินค้าของเราไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้ในทุกระดับ  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค  ผู้ประกอบการ รวมทั้งองค์กรและหน่วยงานทุกสาขา และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์

 


 

Visitors: 265,458