เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา 

บริษัทซอล์ฟเทค อินโนเวชั่น จำกัด 

เริ่มก่อตั้งในปี 2018 มีนโยบายเพื่อผลิตและให้บริการผู้ประกอบการ SME ขนาดกลาง สินค้าของเราเน้นไปเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าภาคการเกษตร การแปรรูปผลผลิตเกษตรกรรม หรือแม้กระทั่งภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมกับเกษตรกร ผู้ประกอบการและ SME ทุกหน่วยงานเติบโตไปด้วยกันทั้งนี้ทางทีมงานทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สินค้าและบริการของเราจะช่วยให้การดำเนินการของผู้ประกอบไทย และผู้ที่สนใจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นไป

 


 

Visitors: 23,790