โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farm)

ระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) หรือโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งานร่วมกับระบบการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการนำเซ็นเซอร์ ระบบตั้งเวลา เทคโนโลยี IOT  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดปริมาณคน ลดเวลาในกระบวนการต่างๆ รวมทั้งกำจัดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้น โดยการทำข้อมูล (Data) ที่เก็บบันทึกได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานต่อไป

 

สำหรับผู้ที่สนใจจะติดตั้งระบบอัจฉริยะหรือนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้งาน สามารถเริ่มต้นจากระบบเล็กๆ ในโรงเรือนตัวเองก่อนได โดยไม่จำเป็นต้องรื้อระบบหรือวางระบบใหม่ทั้งหมด 

เพื่อให้เราสามารถดูผลและวิเคราะห์ได้ว่ากระบวนการที่เรานำเทคโนโลยีเข้าไปใช้งานทดแทน สามารถแก้ปัญหาหรือรองรับการทำงานของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง

smart farm

ระบบสมาร์ทฟาร์ม

 • ระบบปลูกพืชอัจฉริยะ Smart farm รุ่น ZOLF-CANNA-5-1-MH4
  41,590.00 ฿
  48,500.00 ฿  (-14%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  ระบบควบคุมค่าEC และ pH ในน้ำอัจฉริยะ รุ่น AutoFeeder_ECPH_3.0
  25,500.00 ฿
  27,900.00 ฿  (-9%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  เครื่องวัดและบันทึกค่าการทำงาน รุ่น Zolf-HMI-3043ie-ECPH
  13,500.00 ฿
  15,500.00 ฿  (-13%)

   

 • HMI แสดงผลแบบสำเร็จรูป รุ่น zolf-HMI-3043-CPS
  7,500.00 ฿
  11,200.00 ฿  (-33%)

   

Visitors: 302,254