ระบบปลาสวยงาม


pH Controller

  • เครื่องปรับค่า pH ในน้ำอัตโนมัติ pH controller รุ่น MIK-PH1800
    9,990.00 ฿
    17,000.00 ฿  (-41%)

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

  • เครื่องควบคุมค่า PH ในน้ำอัตโนมัติ pH controller รุ่น MIK-PH1800 จ่ายกรด-ด่างอัตโนมัติ
    9,990.00 ฿
    15,000.00 ฿  (-33%)

    มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

  • เครื่องควบคุมค่า pH ในน้ำอัตโนมัติ ระบบ 220Vac รุ่น PH-1800-220V-2
    9,490.00 ฿
    14,500.00 ฿  (-35%)

     

  • เครื่องปรับสภาพน้ำ RO อัตโนมัติ รุ่น PH-1800-220V-2
    18,490.00 ฿
    27,700.00 ฿  (-33%)

     

DO Controller

  • เครื่องควบคุมค่าออกซิเจนในน้ำอัตโนมัติ รุ่น DO-1800-1
    17,000.00 ฿
    19,000.00 ฿  (-11%)
Visitors: 302,254