ค่า pH คืออะไร

        

pH สำคัญอย่างไรกับพืช 
ค่า ph ส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหาร ซึ่งอาจทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างกิ่งก้านใบ ใหม่ๆ ขึ้นมา
ค่า pH ในน้ำคืออะไร ทำไมต้องวัด
คำว่า pH ย่อมาจาก Positive potential of the Hydrogen ions เป็นค่าที่แสดงถึง ปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) ใช้บอกความเป็นกรด-เบส ของสสารหรือสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 0-14
pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด
pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด
pH เท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นมีค่าเป็นกลางหรือที่เรียกว่า pH balance
ค่าน้ำที่เหมาะสมกับการปลูกผัก
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำควรอยู่ในช่วง 6.0-7.5 เพื่อให้ต้นผักเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม
ค่าความแข็งแรงของน้ำ (Hardness) ควรอยู่ในช่วง 50-200 mg/L เพื่อป้องกันการสะสมของเกลือในดินและไม่ทำให้ต้นผักเสียหายได้
ค่าธาตุอาหารในน้ำอย่างเช่น ไนโตรเจน และโพแทสเซียม (K) ควรอยู่ในระดับเหมาะสมเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของต้นผัก
น้ำจากแหล่งต่าง ๆ ก็มีค่า pH ที่แตกต่างกันไป เช่น
 น้ำประปา ค่า pH มักจะอยู่ในช่วง 6.5-8.5
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม แหล่งที่มาของน้ำ และกระบวนการการบำบัดน้ำ
 น้ำบาดาล ค่า pH มักจะอยู่ในช่วง 6.0-8.5
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ เช่น พื้นที่ที่ตั้งของบาดาล การไหลเวียนของน้ำใต้ดิน ปริมาณน้ำฝน และสารที่อยู่ในดิน เป็นต้น
น้ำลำคลอง ค่า pH มักจะอยู่ในช่วง 6.0-8.5
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม เช่น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาในลำธาร และความเข้มข้นของสารต่างๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำ
การปลูกผักจำเป็นไหมต้องปรับค่า pH ในน้ำ 
การปรับค่า pH ของน้ำที่ใช้ในการปลูกผักจะขึ้นอยู่กับประเภทของผักที่ปลูก ค่า pH ของน้ำที่เหมาะสำหรับการปลูกผักจะอยู่ระหว่าง 6.0-7.5 pH เมื่อค่า pH ของน้ำน้อยกว่า 6.0 หรือมากกว่า 7.5 อาจส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารของพืช
ดังนั้น การตรวจสอบค่า pH ของน้ำและปรับค่า pH ให้เหมาะสมสำหรับการปลูกผักจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผักโตเต็มที่
 

pH Controller

 • เครื่องปรับค่า pH ในน้ำอัตโนมัติ pH controller รุ่น MIK-PH1800
  9,990.00 ฿
  17,000.00 ฿  (-41%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เครื่องควบคุมค่า PH ในน้ำอัตโนมัติ pH controller รุ่น MIK-PH1800 จ่ายกรด-ด่างอัตโนมัติ
  9,990.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-33%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เครื่องควบคุมค่า pH ในน้ำอัตโนมัติ ระบบ 220Vac รุ่น PH-1800-220V-2
  9,490.00 ฿
  14,500.00 ฿  (-35%)

   

 • เครื่องปรับสภาพน้ำ RO อัตโนมัติ รุ่น PH-1800-220V-2
  18,490.00 ฿
  27,700.00 ฿  (-33%)

   

Visitors: 302,254