การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในครัวเรือน• สมัยนี้จะกินอาหารอะไรก็ต้องระวังให้มาก แม้แต่พืชผักผลไม้ก็ไม่เว้น นั้นเพราะชาวไร่ชาวสวน ฉีดพ่นสารเคมี ยาฆ่าแมลง เพื่อให้ผลผลิตงาม ใบสวย สีจัด เห็นแล้วช่างน่ากินเสียจริง แต่พิษร้านที่แฝงมากับพืชผักเหล่านั้นก็สาหัสเลยล่ะ เพราะแบบนี้ก็เลยทำให้หลายคนหันมาปลูกผักทานกันเอง จะได้มั่นใจว่าปลอดภัยไร้สารพิษชัวร์

• การปลูกผักทานเองไม่จำเป็นต้องขุดหลุม หาที่ดินอะไรให้วุ่นวายเลยค่ะ ขอแค่พื้นที่เล็กๆ ก็ปลูกผักได้แล้วด้วยการปลูกผักแบบ ไฮโดรโปนิกส์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดิน นอกจากจะไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินแล้ว ยังประหยัดพื้นที่แถมยังได้ผักที่สะอาดอีกต่างหาก

ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
1. การเตรียมพื้นที่และโต๊ะปลูก  ประกอบโต๊ะปลูกและติดตั้งตามวิธีการประกอบชุดไฮโดรโปนิกส์  และนำโต๊ะปลูกมาวางในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/วัน
2. พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก
3. นำวัสดุปลูก เช่น เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ ใส่ถ้วยเพาะและนำเมล็ดผักใส่ตรงกลางถ้วย  กลบเมล็ดและรดน้ำให้เปียกและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย  รดน้ำทุกวัน  ประมาณ 3-5 วัน เมล็ดเริ่มงอก  และเริ่มให้สารละลายอ่อนๆ แทนน้ำ
4. การปลูกบนราง 
• ตัวอย่างเติมน้ำ 10 ลิตร  และเติมสารอาหาร A และ B อย่างละ 100 ซีซี  หรือ 10 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร 
• นำต้นกล้าที่แข็งแรง  อายุประมาณ 2 สัปดาห์  ย้ายมาวางบนโต๊ะปลูก  และเดินเครื่องปั๊มน้ำ
5. รอเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 45 วัน

 Visitors: 17,071