• เซนเซอร์วัดค่าคลอลีนในน้ำ รุ่น SN-2002-CL-N01-20
  8,600.00 ฿
  9,900.00 ฿  (-13%)
 • เซนเซอร์วัดค่าความสว่างของแสง รุ่น SN-300AL-GZ-N01-20W
  2,290.00 ฿
  2,490.00 ฿  (-8%)
 • เซนเซอร์วัดค่าความเข้มของแสง PPFD รุ่น SN-300AL-GH-N01
  2,890.00 ฿
  2,990.00 ฿  (-3%)
 • เซ็นเซอร์วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 3in1 (CO2, Temp, RH, RS485)
  1,290.00 ฿
  1,490.00 ฿  (-13%)
 • เซ็นเซอร์วัดค่า EC และ PH ในดิน (ECPH in Soil, RS485)
  2,190.00 ฿
  2,350.00 ฿  (-7%)
 • เซ็นเซอร์วัดค่าความสว่างในโรงเรือน (LUX, RS485)
  650.00 ฿
  990.00 ฿  (-34%)
 • เซ็นเซอร์วัดปริมาณแสงภายนอก (Solar radiation, RS485)
  3,450.00 ฿
  3,890.00 ฿  (-11%)
 • เซ็นเซอร์อ่านค่าปริมาณน้ำฝน (VMS-YL-3006, RS485)
  2,990.00 ฿
  3,190.00 ฿  (-6%)
 • เซ็นเซอร์วัดค่า PH ในน้ำ (PH,RS-485)
  5,440.00 ฿
  5,900.00 ฿  (-8%)
 • เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำ (DO, RS-485)
  4,800.00 ฿
  5,290.00 ฿  (-9%)
 • เซ็นเซอร์วัดความขุ่นในน้ำ (NTU, RS-485)
  6,800.00 ฿
  7,200.00 ฿  (-6%)
 • เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM 2.5 PM10 รุ่นแขวนผนัง (PM2.5, PM10 , RS485)
  2,690.00 ฿
  2,890.00 ฿  (-7%)
 • เซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM 2.5 PM10 ในพื้นที่โล่งแจ้ง (PM2.5, PM10 , RS485)
  2,290.00 ฿
  2,489.00 ฿  (-8%)
 • เซ็นเซอร์อ่านค่าความเร็วลม (Wind Speed, RS485)
  1,390.00 ฿
  1,590.00 ฿  (-13%)
 • เซ็นเซอร์อ่านค่าทิศทางลม (360 Wind direction, RS485)
  1,590.00 ฿
  1,890.00 ฿  (-16%)
 • เซ็นเซอร์อ่านค่าทิศทางลม (8 Wind direction, RS485)
  1,590.00 ฿
  1,890.00 ฿  (-16%)
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ (Temp, RH, RS485)
  290.00 ฿
  490.00 ฿  (-41%)
 • เซ็นเซอร์วัดก๊าซออกซิเจนในอากาศ (O2, RS485)
  1,890.00 ฿
  2,189.00 ฿  (-14%)
 • เซ็นเซอร์วัดก๊าซแอมโมเนียในอากาศ (NH3, RS485)
  1,790.00 ฿
  2,190.00 ฿  (-18%)
 • เซ็นเซอร์วัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอากาศ (H2S, RS485)
  1,190.00 ฿
  1,389.00 ฿  (-14%)
 • เซ็นเซอร์วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (CO2, RS485)
  1,090.00 ฿
  1,189.00 ฿  (-8%)
 • เซ็นเซอร์วัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศ (CO, RS485)
  890.00 ฿
  1,090.00 ฿  (-18%)
 • เซนเซอร์วัดค่าก๊าซมีเทน (CH4, RS-485)
  790.00 ฿
  990.00 ฿  (-20%)
Visitors: 302,254